בקיבוץ

רפת ומחלבה – ניתן לבקר עצמאית

חזרה למתקנים בקיבוץ